Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Mapes escolars i divulgació  >   Articles tècnics i informes  >   Articles llibre 30 anys

Articles llibre 30 anys

Els següents articles es troben al llibre 30 anys d'Institut Cartogràfic de Catalunya: L'ambició de la mesura 1982-2012 

2013

Arbiol, R. (2013): La sinergia en el desenvolupament: De la teledetecció a la fotogrametria digital, pàg. 45-48. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Arbiol, R. (2013): La teledetecció, a 30 anys Institut Cartogràfic de Catalunya: L’ambició de la mesura 1982-2012, pàg. 105-114. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Arbiol, R. (2013): La producció de fotografia aèria i d’imatge de satèl·lit, pàg. 259-260. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Baella, B. (2013): La cartografia topogràfica de base, pàg. 79-84. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Bosch, E. (2013): El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya, pàg. 91-96. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Colomer, J. L. (2013): Una mirada tecnològica, pàg. 39-43. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Colomer, J. L., Calafí, J. (2013): Cronologia, pàg. 237-258. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Corbera, J. (2013): Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra (CS PCOT). Posant en valor l’observació de la Terra, pàg. 201-205. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Guimet, J. (2013): Centre de Suport a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (CS IDEC), pàg. 195-200. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Lleopart, A. (2013): Bases digitals, pàg. 115-126. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Massó, J. (2013): Els llibres, pàg. 177-186. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Miranda, J. (2013): L’ambició de la mesura. Una característica nacional, pàg. 13-17. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Miranda, J. (2013): La cartografia d’imatge i el dilema de l’escala: Primeres reflexions, primeres decisions, pàg. 67-73. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Montaner, C. (2013): El passat com a part del present, pàg. 85-88. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Montaner, C. (2013): La Cartoteca de Catalunya: Un centre d’informació geogràfica, pàg. 161-168. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Muns, E. (2013): La presència nacional i internacional, pàg. 223-233. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Parella, M. (2013): Els noms de lloc, pàg. 149-156. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Pla, M. (2013): Cartografia topogràfica d’àrees urbanes, pàg. 143-148. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Roset, R. (2013): La cartoteca digital, pàg. 187-191. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Sendra, J. (2013): Els instruments de gestió: Empresa pública i els seus plans estratègics, pàg. 51-56. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Sendra, J. (2013): El Pla Cartogràfic de Catalunya, pàg. 57-61. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Sendra, J., Talaya, J. (2013): Vols, pàg. 97-104. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Sendra, J. (2013): La geoinformació: De les botigues a la xarxa Internet, pàg. 171-176. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Sendra, J. (2013): Els projectes internacionals, a 30 anys Institut Cartogràfic de Catalunya: L’ambició de la mesura 1982-2012, pàg. 209-221. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Sendra, J. (2013): Diagrama 5. L’autofinançament, pàg. 277. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Talaya, J. (2013): Les bases nacionals: La geodèsia, pàg. 75-78. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Ticó, I., Massó, J. (2013): Mapes topogràfics i temàtics, pàg. 127-141. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral