Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Mapes escolars i divulgació  >   Articles tècnics i informes  >   Cartografia històrica

Cartografia històrica

2014

Llibres

Grau, R., Montaner, C. (ed.): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: Els mapes d'una ciutat en expansió
Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Barcelona.

Articles

Montaner, C.: Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix (1879-1890)
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 76, pàg. 135-153.

Montaner, C.: Looking at a map: A poetic and vindicatory look at Catalonia in the second half of the nineteenth century
Literary Selections on Cartography, núm. 22. Broadsheet published by the History of Cartography Project, Department of Geography, University of Wisconsin–Madison.

Montaner, C., Pascual, V., Roset, R.: Geoportal IDE de mapas antiguos de Cataluña
Revista Catalana de Geografia, núm. 50. ICGC.

Ponències a congressos no organitzats per l'ICGC

Montaner, C., Pascual, V., Roset, R.: A Spatial Data Infrastructure geoportal of map libraries of Catalonia 
19th Conference of the Groupe des Cartothécaires . Maig. Ljubljana.

Montaner, C., Pascual, V., Roset, R.: From gazetteer to bounding box: using SDI standards to build a geoportal for ancient maps in Catalonia 
9th International Workshop: Digital approaches to cartographic heritage. Setembre. Budapest.

Montaner, C., Pascual, V., Roset, R.: Geoportal IDE de mapas antiguos de Cataluña
Ibercarto. Octubre. Madrid.

Conferències a jornades no organitzades per l'ICGC

Montaner, C.: Mapes per la guerra, mapes per la pau: Cartografia de Catalunya dels segles XVII i XVIII 
Museu de Mataró, març.

Montaner, C., Urteaga, L.: Cartògrafs italians en la guerra civil espanyola (1936-1939)
Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, IEC. Barcelona, març.

2013

Montaner, C. (2013): Electrificació i coneixement del territori
L’electrificació de Barcelona, 1881-1935, pàg. 105-135. L. Urteaga (coord.). Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Quaderns d’Història de Barcelona).

Montaner, C., Nadal, F., Urteaga, L. (2013): El Servicio de Cartografía de la Confederación Hidrogràfica del Ebro durante la Guerra Civil
Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (1936-1939), pàg. 175-195. F. Nadal i L. Urteaga (ed.). Instituto Geográfico Nacional. Madrid.

Montaner, C., Urteaga, L. (2013): Cartógrafos italianos en la Guerra de España
Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (1936-1939), pàg. 197-217. F. Nadal i L. Urteaga (ed.). Instituto Geográfico Nacional. Madrid.

Nadal, F., Montaner, C. (2013): Los cartógrafos exiliados republicanos
Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (1936-1939), pàg. 265-270. F. Nadal i L. Urteaga (ed.). Instituto Geográfico Nacional. Madrid.

2012

Anguita, S., Montaner, C., Oller, J., Roset, R. (2012): Digital preservation at the Institut Cartogràfic de Catalunya
e-Perimetron, vol. 7, núm. 2, pàg. 89-96.

Montaner, C. (2012): Mapas de FECSA (Fuerzas Eléctricas de Catalunya) en el Institut Cartogràfic de Catalunya
Actas del Simposio Internacional Globalización, Innovación y Construcción de Redes Técnicas Urbanas en América y Europa, 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona Traction y otros conglomerados financieros y técnicos. Casals, V., Capel, H. (ed.). Universitat de Barcelona.

Montaner, C., Urteaga, L. (2012): Italian mapmakers in the Spanish civil war (1936-1939)
Imago Mundi, 64, núm. 1, pàg. 78-95.

Ramos, N., Roset, R. (2012): Georeferenciación de mapas antiguos con la ayuda de los usuarios
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 46.

Roset, R., Ramos, N. (2012): Georeferenciación de mapas antiguos con herramientas de código abierto
Revista Catalana de Geografia,  IV època, volum XVII, núm. 45.

Roset, R., Reoyo, S., Torre-Marín, R. (2012): Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya
El profesional de la información, vol. 21, núm. 1, pàg. 91-97.

2011

Montaner, C. (2011): L’atles i els mapes dels corregiments de Catalunya del Comte de Darnius .
Mapes del Comte de Darnius, pàg. 7-24. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Montaner, C., Ardèvol, E. (2011): Representació espaial i memòria a la Cartoteca de Catalunya: recuperació i difusió de la cartografia del Corpo Truppe Volontarie a la guerra civil espanyola (1936-1939) .
Proceeding del Congrés internacional Espai urbà, memòria i ciutadania. Memorial Democràtic i altres. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Barcelona.
Publicació electrònica en CD-Rom.

Montaner, C.; Nadal, F., Urteaga, L. (2011): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX: Un balanç .
Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, pàg. 15-25. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Montaner, C.; Nobajas, À. (2011): Catàleg de la cartografia parcel•lària municipal de Catalunya (1849-1897) aplegada pel GEHC .
Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, pàg. 281-286. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Montaner, C.; Roset, R. (2011): El mapa cadastral de Vic de 1852: un exemple de recuperació, digitalització i georeferenciació .
Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, pàg. 227-236. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

Roset, R.; Ramos, N. (2011): Georeferenciación de mapas antiguos con herramientas de código abierto. Un caso práctico.
Mapping, núm. 146, pàg. 16-30
Mappinglatino, núm. 1, pàg. 6-13.

Rusiñol, M., Roset, R., Lladós, J., Montaner, C.: Automatic index generation of digitized map series by coordinate extraction and interpretation .
e-Perimetron, vol. 6, núm. 4, pàg. 219-229.

2010

Montaner, C.: El fons documental Pau Vila a la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 67-68, pàg. 385-394. 2010.

Montaner, C.: Electric Mountains: Léo Aegerter's maps of the Pyrenees and Catalonia
Imcos Journal, núm. 123, pàg. 7-12. Hivern, 2010.

Montaner, C., Capdevila, J.: La información geográfica digital como patrimonio cartográfico
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XV, núm. 40. Barcelona, juliol 2010.

Montaner, C., Nadal, F., Urteaga, L.: El servicio de cartografía de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la guerra civil española
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 52, pàg. 273-294. 2010.
La versió resumida en anglès s'ha publicat a les pàgines 383-387.

Montaner, C., Roset, R.: Impact of the internet users on the Map Library of Catalonia access collections
e-Permetron, vol. 5, núm. 2, pàg. 88-96. 2010.  

Ramos, N., Roset, R.: Adaptación de Dublin Core a la Cartoteca digital del Institut Cartogràfic de Catalunya
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XV, núm. 41. Barcelona, 2010.

2009

Montaner, C.: Cartografia i revolució: de la indústria dels Sants als mapes en relleu (1936-1939)
2on Congrés Català de Geografia 'El mapa com a llenguatge cartogràfic', pàg. 429-438. Congrés celebrat a Barcelona el 2008. ICC, 2009. Publicació en CD-Rom.

Montaner, C.: L'Institut Cartogràfic de Catalunya i la seva Cartoteca
Drassana. Revista del Museu Marítim de Barcelona, núm. 17, pàg. 62-71. Barcelona, desembre 2009.

2007-2008

Batlló, J., Montaner, C.: La col·lecció d'instruments de topografia i cartografia de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, pàg. 255-260. Barcelona, 2006.

Montaner, C.: L'excursionisme com a impulsor de la cartografia topogràfica a Catalunya
La porta al territori: cartografia excursionista a Catalunya, pàg. 19-24. Museu de Granollers i editorial Alpina. Granollers, 2007.

Montaner, C.: Els mapes setcentistes de Catalunya del Comte de Darnius
Mètode, Revista de la Universitat de València, pàg. 105-113, núm. 53. 2007.

Montaner, C.: Documentació de la Guerra Civil espanyola a la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Els mapes en la Guerra Civil espanyola (1936-1939), pàg. 89-101. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 2007 (versions catalana i castellana).

Montaner, C.: Nous paisatges de la literatura
3er Seminari d'espais escrits sobre patrimoni literari i territori: models i formats, 2007.

Montaner, C.: El proyecto de digitalización de la Cartoteca del Institut Cartogràfic de Catalunya
Revista Catalana de Geografia, núm. 35, 2008.

Montaner, C.: Disseminating Digital Cartographic Heritage: standards and infrastructures
Third Internacional Workshop ICA: Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona, 2008.

Montaner, C., Roset, R.: Del almacén a la web: Las colecciones digitales del ICC
Mapping. Revista Internacional de Ciencia de la Tierra, pàg. 6-10. Madrid, 2008.

Roset, R., Ramos, N.: Present and future of the Map Library of Catalonia
e-Perimetron, vol. 3, núm. 4, pàg. 204-224. 2008.

2005-2006

Montaner, C.: Two hundred years of cartography of Catalonia made in France: Intentions and outcomes (1633-1835)
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña, 2005.

Russo, P., González, J. C., Montaner, C.: Sistema de catalogació georeferencial
Actes de les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona : 25-26 maig 2006), pàg. 175-191. Barcelona, 2006

2003-2004

Baella, B., Pla, M.: Mountain Cartography at the Cartographic Institute of Catalonia
Cartographica, vol. 38, núm. 1 i 2, pàg. 5-24. Toronto, 2003.

Galera, M.: Biobibliografia raonada de Marc-Aureli Vila i Comaposada
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 53-54, pàg. 9-46. Barcelona, 2002.

Galera, M.: 'Los mapas mienten? La cartografía, una ciencia inexacta
Clio, núm. 26, pàg. 32-39. 2003.

Montaner, M. C.: Los geógrafos y los institutos cartográficos
La geografía española ante los retos de la sociedad actual. Aportación española al XXX Congreso UGI. Glasgow, 2004.

Montaner, M. C., Casassas, A. M.: Between Science and Spying: Maps of the Northern Africa and Near East in the Works of Ali Bey el-Abbasi (1766-1818)
Eastern Mediterranean Cartographies, pàg. 181-196. Institute for Neohellenic Research N.H.R.F. Atenes, 2004.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral