Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Mapes escolars i divulgació  >   Articles tècnics i informes  >   Tractament d'imatges

Tractament d'imatges

2013

Pérez-Aragüés, F., Tardà, A., Alamús, R., Moré, G., Cea, C., Palà, V., Corbera, J., Pons, X. (2013): Intercalibración de sensores AISA y CASI
XV Congreso de la AET. Madrid.

2012

Pipia, L., Fabregas, X., Aguasca, A., López-Martínez, C. (2012): Polarimetric Temporal Analysis of Urban Environments With a Ground-Based SAR
Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions, núm.99, pàg.1-18.

Sánchez, I., Guillén, J., Jiménez, J., Ruiz, A. (2012): Uso de modelos lidar para el análisis multitemporal de la vulnerabilidad costera ante temporales excepcionales en litorales altamente antropizados
XV Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, pàg. 635-644. AGE-CSIC. Madrid.

Corbera, J., Torres, M. (2012): La Terra des del cel: els satèl·lits
Cavall Fort, núm. 1204, pàg. 5-7.

Gómez, P., Soler, M. E., Rodriguez, B., Pérez, F., Palà V., Arbiol, R. (2011): Ortofoto verdadera de zonas urbanas en el ICC.
Revista Catalana de Geografia, IV època, vol. XVII, núm. 45.
Font: 9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Pineda, L., Joaniquet, M., Arbiol, R., Palà, V. (2011): Detección de cambios artificiales en Catalunya 2005-2009 (entorno metropolitano de Barcelona).
Revista Catalana de Geografia, IV època, vol. XVII, núm. 45.
Font: 9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

2011

Gómez, P., Soler, M. E., Rodriguez, B., Pérez, F., Palà V., Arbiol, R. (2011): Ortofoto verdadera de zonas urbanas en el ICC.
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Moreno, I., Ruiz, A., Marturià, J., Oller, P., Piña, J., García, C., Martínez, P. (2011): El lidar aplicat a l’estudi dels recursos hídrics en forma de neu al Pirineu oriental: Un cas pràctic, la Vall de Núria.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus (JorTec 4), pàg. 21-24. Vielha.

Pineda, L., Joaniquet, M., Arbiol, R., Palà, V. (2011): Detección de cambios artificiales en Catalunya 2005-2009 (entorno metropolitano de Barcelona).
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Palà, V., Arbiol, R. (2011): Potentials of the Thermal Airborne Spectrographic Imager for Environmental Studies.
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Ruiz, A., Soro, M. (2011): Aplicación de datos lídar a los mapas de orientación en La Fageda d’en Jordà.
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Tardà, A., Palà, P., Arbiol, R., Pérez, F., Viñas, O., Pipia, L., Martínez, L. (2011): Detección de la iluminación exterior urbana nocturna con el sensor aerotransportado CASI 550.
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

2010

Informe de detecció de canvis en cobertes artificials a Catalunya 

Arbiol, R., Martínez, L.: ICC EuroSDR Banyoles08 research activities
International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2010. Castelldefels, febrer 2010.

Blanco, P., Barreto, G., Ortiz, D.: La Interferometría diferencial DInSAR - Una técnica para el monitoreo de la subsidencia en Bogotá D. C.
Boletín Colombiano de Geotécnica, núm. 13. 2010.

Blanco, P., Pipia, L., Pérez, F., Arbiol, R.: Improving the density of coherent pixels in DInSAR with multiple images techniques employing band and polarimetric combinations for deformation monitoring
Proceedings of Fringe 2009, ESRIN, Frascati, Italy, ESA Communications (ESA-SP-677). Març, 2010.

García-Santos, V., Mira, M., Valor, E., Caselles, V., Coll, C., Galve, J. M., Martínez, L.: Comparison of current methods to determine the downwelling atmospheric irradiance in the thermal infrared
3rd International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS III). Torrent, setembre-octubre 2010.

Margarit, G., Mallorqui, J. J., Pipia, L.: Polarimetric Characterization and Temporal Stability Analysis of Urban Target Scattering
Transaction on Geoscience and Remote Sensing, vol. 48, núm. 4, pàg. 2038-2048. 2010.

Martínez, L., Arbiol, R., Pérez, F.: CASI characterization and atmospheric correction for EuroSDR Banyoles08 Dataset
International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2010. Castelldefels, febrer 2010.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Thermal Airborne Spectrographic Imager for Temperature and Emissivity Retrieval
3rd International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS III). Torrent, setembre-octubre 2010.

Martínez, L., Caselles, V., Valor, E., Pérez, F., García-Santos, V. (2010): Vegetation Cover Method Emissivity Dependencies on Atmosphere and Multispectral Vegetation Index
3rd International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS III). Torrent, setembre-octubre 2010.

2009

Arbiol, R.: Sensors i captació primària de dades
Revista Catalana de Geografia, IV época, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol 2009.

Arbiol, R., Martinez, L.: ICC-Banyoles 2008 Campaign in the Framework of EuroSDR Radiometry Rroject. Project Description and Preliminary Results
Proceedings de la XI Setmana Geomàtica. Barcelona, març 2009.

Martinez, L., Soler, M. E., Pérez, F., Arbiol, R.: Efecto de la atmósfera en la resolución de la DMC
XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Calatayud, setembre, 2009.

Palà, V.: Productes imatge
Revista Catalana de Geografia, IV época, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol 2009.

Ruiz, A., Viñas, O., Domingo, A., Marco, V.: Tree Species Classification from Aerial Images and Lidar in Agricultural Areas
Proceedings de la XI Setmana Geomàtica. Barcelona, març 2009.

Viñas, O., Ruiz, A., Palà, V., Soler, E., Domingo, A., Marco, V.: Análisis de la sinergia de LÍDAR con DMC y CASI para diferenciar olivos, algarrobos y almendros
Revista de Teledetección, núm. 32, pàg. 86-105. Madrid, desembre 2009.

2007-2008

Blanco, P., Arbiol, R., Palà, V.: ALOS-PALSAR performances on a multiple sensor DInSAR scenario for deformation monitoring
Proceedings of the 2nd Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes. Rhodes, 2008.

Martínez, L., Caselles, V., Palà, V., Valor, E.: Emissivity errors in the vegetation cover method caused by the lack of atmospheric correction
International Journal of Remote Sensing, vol. 29, núm. 6, pàg. 1825-1832. 2008.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Caselles, V., Valor, E.: Improvement of the Thermal Emissivity Calculated with the Vegetation Cover Method by Using Optical Atmospherically Corrected Images
IGARSS 2007. Geoscience and Remote Sensing Symposium, pàg. 2881-2884. Barcelona, 2007.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Pineda, L., Joaniquet, M.: Urban Change Detection on Satellite Images Series. Application to Catalunya Area
Urban Remote Sensing Joint Event, pàg. 1-5. París, 2007. Revista Catalana de Geografia, núm. 32, 2007.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V.: The experience of the Cartographic Institute of Catalonia (ICC) on continuous DInSAR monitoring of large areas
Proceedings "Envisat Symposium 2007". Montreux, Switzerland, 2007.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V.: ICC's project for DInSAR terrain subsidence monitoring of the Catalonian territory
Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS 2007. IEEE International. 2007, pàg. 4953-4956.

Pipia, L., Fabregas, X., Aguasca, A., López-Martínez, C., Mallorqui, J., Mora, O.: Polarimetric temporal information for urban deformation map retrieval
Proceedings of the Third International Workshop POLinSAR 2007, pàg. 1-4. ESA Publications Division, 2007.

Pipia, L., Fabregas, X., Aguasca, A., López-Martínez, C., Mallorqui, J., Mora, O.: A subsidence monitoring project using a polarimetric GB-SAR sensor
Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2007. IGARSS 2007, pàg. 192-195. IEEE International, 2007.

Soler, M. E., Párez, L.F., Palà , V., Arbiol, R.: Experiencias en medidas de resolución de imagen en el ICC
7a Setmana Geomàtica. Barcelona, 20-23 febrer 2007.

2005-2006

Arbiol, R., Zhang, Y., Palà, V.: Advanced Classification Techniques: a Review
Proceedings of the ISPRS Mid-term Commission VII Symposium. Enschede (Països Baixos), maig 2006

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J.: Assessment of DEM Accuracy Derived From SPOT-5 High Resolution Stereoscopic Imagery
Proceedings of 6th Geomatic Week. Barcelona, febrer 2005.

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J.: DEM generation from SPOT-5 3-fold along track stereoscopic imagery using autocalibration
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 60, núm. 3, pàg. 147-159, maig 2006

Kurz, F., Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Villar, P., Calvet, F.: Assimilation of hyperspectral data into crop growth models: Precision farming application for maize in Catalonia
IGARSS 2005. Seoul (Corea), juliol 2005.

Martínez, L., Joaniquet, M., Palà, V., Arbiol, R.: Detection, confirmation and validation of changes on satellite image series. Application to Landsat 7.
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña, 2005.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Pérez, F., Tardà, A.: Atmospheric Correction Algorithm Applied to CASI Multi-Height Hyperspectral Imagery
Proceedings of the Second Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, pàg. 170-173. València, 2006

Marturià, J., Mora, O., Xifre, D., Martínez, P., Roca, A.: DInSAR Techniques versus High Topographic Leveling Surveys: The Subsidence Phenomena in Sallent
European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, vol. II, pàg. 53-57. Barcelona, juny 2006

Mora, O., Palà, V., Arbiol, R., Adell, A., Torre, M.: Medidas de deformación del terreno a vista de satélite
Proceedings of the XI Congreso Nacional de Teledetección "Avances en la Observación de la Tierra". Tenerife, setembre 2005.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V., Adell, A., Torre, M.: Generation of Accurate DEMs Using DInSAR Methodology (TopoDInSAR)
IEEE Letters on Geoscience and Remote Sensing, vol. 3, pàg. 551-554. Piscataway, Nova Jersey, EUA, octubre 2006

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V.: Advanced DInSAR Techniques for Monitoring Terrain Displacements
European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, vol. II, pàg. 324-326. Barcelona, juny 2006

Núñez, J., Fors, O., Otazu, X., Palà, V., Arbiol, R., Merino, M. T.: A Wavelet-Based Method for the Determination of the Relative Resolution Between Remotely Sensed Images
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 44, núm. 9, pàg. 2539-2548. Setembre 2006

Palà, V., Mora, O., Arbiol, R., Marturià, J.: Products derived from an Advanced DInSAR-GIS Application for Risk Management
Proceedings of the ISPRS TC IV Symposium. Goa (Índia), setembre 2006

Pérez, F., Xandri, R., Arbiol, R., Palà, V.: Automatic Generation of Seamless Mosaics over Extensive Areas from High Resolution Imagery
World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI). Orlando, juliol 2005.

Xandri, R., Palà, V., Arbiol, R.. Determinación automática de costuras para la generación de ortofotos
Proceedings of 6th Geomatic Week. Barcelona, febrer 2005.

Xandri, R., Pérez, F., Palà, V., Arbiol, R.: Seamless Automatic Mosaicking Taking into Account Infrastructures and Buildings
ISPRS Comission I Working Group IV. París, juliol 2006

Viñas, O., Ruiz, A., Xandri, R., Palà, V., Arbiol, R.: Combined use of Lidar and Quickbird data for the generation of land use maps
ISPRS Commission VII Mid-term Sysposium. Enschede (Països Baixos), maig 2006

2003-2004

Arbiol, R., Viñas, O., Palà, V.: An interactive tool for landscape analysis
Proceedings of the 4th ICA Workshop on Mountain Cartography, pàg. 137-140. Vall de Núria, 30 setembre - 2 octubre 2004.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Discriminación de nubes, agua e innivación en series de imágenes corregidas y compensadas físico-estadísticamente
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer, 2003.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Sistema de Corrección Atmosférica en Espectro Solar por Métodos Físico-Estadísticos
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer, 2003.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Comparison of Standard, Radio-sounded and Forecasted Atmospheric Data in a Solar Spectrum Atmospheric Correction System
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, vol. III, pàg. 2066-2068. Tolosa de Llenguadoc, 2003.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Corrección atmosférica en espectro solar para series multitemporales. Aplicación a imágenes Landsat 7 ETM+
Proceedings del X Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 263-266. Cáceres, 2003.

Palà, V., Arbiol, R.: True Orthoimagery of Urban Areas. Imagery Free from Visible Walls and Hidden Areas
GIM International, pàg. 50-51. Lemmer, 2002.

Palà, V., Corbera, J.: Necesidades y técnicas de obtención de un modelo urbano 3D verdadero: Una solución y soporte para la navegación y localización en ciudades
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer, 2003.

2001-2002

Arbiol, R., Palà, V., Pérez, F., Castillo, M., Crosetto, M.: Aplicaciones de la tecnología InSar en la cartografía
Proceedings del IX Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 653-657. Lleida, 2001.

Arbiol, R., Palà, V., Viña, M., Ascaso, E., Marturià, J., Oller, P., Roca, A., Carrillo, G., García, J. F.: Zonificación agro-ecológica de Namíbia a partir de imágenes de satélite
Proceedings del IX Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 45-47. Lleida, 2001.

Palà, V., Arbiol, R., Pérez, F.: Generación de ortoimágenes en áreas urbanas
Proceedings del IX Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 201-204. Lleida, 2001.
Revista de Teledetección, núm. 16, pàg. 47-50. Madrid, 2001.

Palà, V., Arbiol, R.: True orthoimage generation in urban areas
Proceedings del 3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, volum 1, pàg. 309-314. Estambul, 2002.

1999-2000

Alamús, R., Talaya, J. i Colomina, I.: The SISA/0: ICC experiences in airborne sensor integration
Joint Workshop of ISPRS WG I/1, I/3 and IV/4: Sensors and Mapping from Space 1999. Hannover, 27-30 setembre 1999.

Arbiol, R. i González, G.: Map production in Venezuela using airborne InSAR
ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam, 2000.

Barba, J. i Viñas, O.: Mojos, el reino del agua
Estratos, núm.57, pàg. 52-55. Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA). Tardor 2000.

Crosetto, M. i Pérez Aragues, F.: Radargrammetry and SAR interferometry for DEM generation: validation anda data fusion
CEOS SAR Workshop. ESA-CNES. Toulouse, 26-29 octubre 1999.

Giménez, X.: El Atlas ambiental del Mediterráneo
Estratos, núm. 56, pàg. 16-19. Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA). Estiu 2000.

Núñez, J., Otazu, X., Fors, O., Prades, A., Palà, V. i Arbiol, R.: Multiresolution-based image fusion with additive wavelet decomposition
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 37, núm. 3, pàg. 1204-1211. Maig 1999.

Otazu, X. i Arbiol, R.: Land use map production by fusion of multispectral classification of LANDSAT images and texture analysis of high resolution images
ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam, 2000.

Palà, V., Alamús, R., Pérez, F., Arbiol, R. i Talaya, J.: El sistema CASI-ICC: un sensor multiespectral aerotransportado con capacidades cartográficas
Revista de Teledetección, núm. 12, pàg. 89-92. Asociación Española de Teledetección. Desembre 1999.

Roset, R.: Desarrollo de un Sistema de Ayuda a la Conducción (SAC)
Proceedings de la 4a Setmana de Geomàtica de Barcelona. Sitges, 3-6 abril 2000.

Torre, M. i Radeva, P.: Agricultural-field extraction on aerial images by region competition algorithm
Computer Vision and Image Análisis, vol. 1, pàg. 313-316. International Conference on Pattern Recognition. IEEE Computer Society. Barcelona, setembre 2000.

1997-1998

Carrasco, D., Díaz, J., Broquetas, A., Arbiol, R., Castillo, M. i Palà, V.: Ascending-descending orbit combination SAR interferometry assesment
Proceedings 3rd ERS Symposium on Space at the Service of our Environment, pàg. 1789-1794. Florència, març 1997

Fernández, E., Garfinkel, R. i Arbiol, R.: Mosaicking of aerial photographic maps via seams defined by bottleneck shortest paths
Operations Research, vol. 46, núm. 3, pàg. 293-304. Maig-juny 1998

González-Alonso, F., Cuevas, J. M., Arbiol, R. i Baulies, X.: Remote sensing and agricultural statistics: crop area estimation in north-easthern Spain throught diachronic Landsat TM and ground sample data
International Journal of Remote Sensing, vol. 18, núm. 2, pàg. 467-470. Londres, 1997

Joaniquet, M.: Land Cover Changes in Coastal Zones. Area of Catalonia
LUCC Data Requirements Workshop. Survey of needs, gaps and priorities on data for land-use/land-cover change research. LUCC Report Series núm. 3, pàg. 100-102. Barcelona, novembre 1997
The Earth's Changing Land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change. Abstracts, pàg. 290-291. Barcelona, març 1998

Núñez, J., Otazu, X., Fors, O., Prades, A., Palà, V. i Arbiol, R.: Data fusion of SPOT and LANDSAT images using additive multiresolution wavelet descomposition
EUROPTO (European Symposium on Remote Sensing). Barcelona, setembre 1998

Palà, V. i Arbiol, R.: La triangulación espacial para la generación de ortoimágenes digitales
VII Congreso Nacional de Teledetección. Santiago de Compostela, juny 1997

Serra, F., Arbiol, R. i Palà, V.: Land-cover monitoring by a change analyser
LUCC Data Requirements Workshop. Survey on needs, gaps and priorities on data for land-use/land-cover change research. LUCC Report Series núm. 3, pàg. 128-129. Barcelona, novembre 1997
The Earth's Changing Land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change. Abstracts, pàg. 288-289. Barcelona, març 1998


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral